GARAM KROSOK

Rp1500.00
Garam Krosok adalah garam yang dibuat dengan cara mengendapkan dan mengeringkan air laut yang diletakkan dalam wadah tertentu dengan menggunakan sinar matahari